Bereken je AOW leeftijd

De AOW leeftijd is de leeftijd waarop je recht hebt op het aanvragen van een AOW uitkering bij het SVB (de instantie die het verstrekken van AOW uitkeringen voor haar rekening neemt). De periode tot de AOW leeftijd zul je moeten werken, tijdens deze werkende periode betaald je premie (via de inkomstenbelasting, bij studenten en/of werkeloosheid kan dit dus nihil zijn) waardoor je na het bereiken van de AOW leeftijd recht hebt op een AOW uitkering. De afkorting AOW staat voor Algemene Ouderdomswet, zoals de naam als zegt krijgt je deze uitkering alleen als u bij de groep ‘ouderen’ hoort.

De Rijksoverheid probeert haar burgers zo lang als mogelijk aan het werk te houden. Jaarlijks veranderd de berekening van de AOW leeftijd. Momenteel is de maximale AOW leeftijd 67 jaar. Echter zal Rijksoverheid deze grens gaan verruimen naar de levensverwachting die je heb. Als je net afgestudeerd bent en je krijgt te horen dat je tot minimaal 71 jaar moet, dan is de kans groot dat je over 40 jaar te horen krijg dat je tot 72 jaar en 6 maanden moet door werken tot je AOW gerechtigd bent.

Door middel van onderstaande pagina kun je je eigen AOW leeftijd berekenen. Voor twintigers, dertigers, veertigers en vijftigers geldt: check eens in de vijf jaar je AOW leeftijd, want voor je het weet moet je onverwachts nog 2 jaar doorwerken.